Start Publikacje "W duchu przemian i tradycji... Kościoły cysterskie w Starzynie i Mechowie"

Autor: dr Jan Paweł Dettlaff
Wydawnictwo: BIS MEDIUM, Bydgoszcz 2018
Stron: 315
ISBN: 978-83-60219-51-2

"Z mądrze i głęboko przeżywanej tradycji możemy czerpać wiele inspiracji dla naszych współczesnych działań. Jest ona dla nas także Bo-żym darem i wskazaniem, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę co akcentować, gdy chodzi o przeżywanie życia i wiary.

W początkach XIII wieku cystersi oliwscy otrzymali z rąk książąt pomorskich szereg donacji, między innymi na ziemi puckiej. Powstały tam parafie cysterskie - najpierw w Starzynie, a następnie w Mechowie. Cystersi, zgodnie ze swoim charyzmatem zakonnym, obok życia duchownego i modlitewnego, rozwijali prężnie życie gospodarcze, związane z kulturą agrarną, a zwłaszcza zagospodarowaniem i wykorzystaniem zbiorników wodnych. Łączyli harmonijnie modlitwę z pracą, zgodnie ze wskazaniami święego Benedykta z Nursji, z którego wywodzi się tradycja cysterska, rozwinięta następnie przez świętego Bernarda z Clairvaux.

Parafia starzyńska i mechowska włączone zostały w Pomorski Szlak Cysterski, którego misją jest ukazywanie kulturowego i duchowego dziedzictwa Zakonu. Inicjatywa ta przybliża wielu środowiskom wciąż aktualne przesłanie cystersów. Starzyno i Mechowo łączą nie tylko sąsiedztwo i wspólne cysterskie początki, lecz także to, że w XIX wieku stanowiły jedną wspólnotę parafialną, a współcześnie rozwija się między nimi harmonijna współpraca, między innymi w zakresie koncertów cysterskiego chorału. Książka, w której zawarta jest zarówno historia, jak i współczesność parafii starzyńskiej i mechowskiej, jest podkreślenie tej duchowej wzajemnej bliskości (...)".

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup, Metropolita Gdański

Czytania na dziś
Najnowsze
 • poniedziałek, 18 czerwiec 2018
  Śp. Ks. Bogdan Pulczyński

  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2018 r., zmarł w 39. roku życia i 11. roku kapłaństwa, Ksiądz Bogdan Pulczyński, wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Kosakowie, nasz parafianin.

 • czwartek, 15 marzec 2018
  Rekolekcje to dobry czas...

  W niedzielę, 18 marca rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wiekopostne, które poprowadzi ks. Radosław Belling z Gdańska Matemblewa.

 • środa, 28 luty 2018
  Wielki Post - udoskonalaniem, umacnianiem i uzdrawianiem relacji

  Człowiek dojrzewa i rozwija się w relacji. Jakość relacji decyduje o wartości człowieka. Postęp techniczny sprawia, że człowiek tworzy sobie wirtualną rzeczywistość, gdzie ma tysiące wirtualnych znajomych, porozumiewanie często dokonuje się przez internet czy media społecznościowe. Coraz częstszym widokiem staje się obraz dwojga ludzi siedzącymi przy jednym stoliku, a pomimo tego jakby osobno – wpatrzeni w ekran swojego smartfona.